Звернення до прем’єр міністра України Азарову Миколі Яновичу.

12 июня 2012

Шановний Миколо Яновичу!

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України вкрай занепокоєна ситуацією щодо прийнятих Фондом державного майна України наказів, пов’язаних з реалізацією Закону України «Про Фонд державного майна України».

Крім того, як стало відомо, Міністерство юстиції наказом від 21.05.2012 N 766/5 (набрав чинності 05.06.2012 р.), зокрема, внесло до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595, такі зміни:

  • Підпункт 1.12 пункту 1 глави 2 розділу II доповнено абзацом такого змісту: "Під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об'єктів нерухомості у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, а також в інших випадках, визначених законодавством України, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який отримав сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".
  • Підпункт 6.4 пункту 6 глави 2 розділу II викладено в такій редакції: "Нотаріус посвідчує договір відчуження рухомого майна, у тому числі транспортних засобів, за наявності оціночної вартості такого рухомого майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності за напрямом для цілей оподаткування".

Звертаємо Вашу увагу, що зазначене положення Наказу Мінюсту не передбачає проведення оцінки лише у випадку оподаткування доходу від продажу об’єкта нерухомості, тому, на нашу думку, зазначена оцінка проводиться при здійсненні всіх операцій купівлі-продажу об’єктів нерухомості. У такому разі наявне протиріччя зазначеного положення ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно до якої проведення оцінки майна є обов'язковим, зокрема, у випадках оподаткування майна згідно з законом (а не сплати інших обов’язкових платежів).

Наразі, на даний час відсутні будь-які роз’яснення с зазначеного питання уповноважених державних органів (однак на сьогоднішній день на сайті КМУ наявна інформація, що підтверджує нашу думку (http://www.minjust.gov.ua/0/40497). До того ж, п. 1.3. (6.4.) зазначеного Наказу суперечить Наказу Фонду Держмайна від 23.04.2012 N 555 у якому відсутня зазначена у Наказі Мінюсту спеціалізація за напрямком 3 (оцінка рухомого майна). Відповідно до п. 2.5. Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.04.2012 N 555, до напряму 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" розділу "Суб'єкти оціночної діяльності" включаються суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації). Згідно з п. 2.6. зазначеного Порядку Суб'єкти оціночної діяльності, включені до Реєстру у розділ "Суб'єкти оціночної діяльності" за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та спеціалізаціями у межах цих напрямів, не мають право здійснювати оцінку за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", та спеціалізаціями у межах цього напряму.

На думку Асоціації, зазначене положення Наказу Фонду держмайна суперечить положенням Постанови КМУ № 1103 від 26 жовтня 2011 р. N 1103 (ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)), відповідно до п. 3 якої суб'єкти оціночної діяльності, які мають намір провадити діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування, письмово повідомляють про це Фонд державного майна за установленою Фондом формою.
Нові правила не просто запровадять нову схему «відкатів», корупцію, знищення цілої галузі для малого та середнього бізнесу, а ще й залишать без роботи тисячі фахівців-оцінювачів та відповідно рієлторів, які поки що працюють на цьому ринку в Україні.

Це вже далеко не перша спроба перекроїти під себе оціночну та ріелторську діяльність в Україні, одними й тими ж депутатами. Вже три роки ріелтори та оцінювачі борються з різноманітними спробами внесення змін до законодавства про оцінку на кшталт тих, що вдалося таки провести щодо оцінки доходів фізичних осіб. До цих пір здоровий глузд більшості народних депутатів не давав змоги «маленькій, але дуже ініціативній групі» створити з незалежної оцінки в Україні свій «невеличкий» бізнес.

Ми просимо Вас не допустити впровадження цієї напівкримінальної схеми та вжити заходів щодо вилучення зі статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та з пункту 4 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» норм, що регламентують оцінку для цілей оподаткування.
Розуміючи, що внесення змін у закони є доволі тривалим процесом, просимо наразі вжити заходів щодо створення прозорого механізму оцінювання нерухомості для цілей оподаткування шляхом:

скасування наказів Фонду державного майна України №554, 555, 556 від 23 квітня 2012 року та наказу Міністерства юстиції України №766/5 від 21 травня 2012 року;

скасування наказу Міністерства юстиції України N 766/5від 21.05.2012;

визнання за оцінювачами, які отримали кваліфікаційні документи за відповідними спеціалізаціями оцінки у відповідності з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» права здійснювати оцінку для цілей оподаткування.

Звертаємося до Вас, як до голови Уряду України, що здійснює, у відповідності до ст. 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» контроль за діями членів Кабінету Міністрів України, з проханням – не допустити нового гучного скандалу й ганьби, бо така «псевдооцінка» призведе до не менш гучної, ніж тендерна палата, ганьби України на міжнародній арені і зневаги до можновладців у співвітчизників.

Президент АФНУ С.А. Злидень

С источника: http://www.asnu.net/